PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE 10 TỈNH PHÍA BẮC
Số 378 đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 
Bắt đầu: 08:00 15/11/2015
Kết thúc: 12:00 15/11/2015
Hotline: 02402470804
Phiên giao dịch đã kết thúc